Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

4. jan 2011 Barduelva er Troms fylkes største kraftkilde, og fra Altevatnet til samløpet med Målselva er elva utbygd med tre Line og oter tillates ikke brukt.. Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

. Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

7. jun 2012 biologiske undersøkelser som prøvefiske, videoovervåking og andre biologiske . Målselva og Vardneselva i Troms og oppdrett av laks (Berg, 2001). -. Verdier i Finnmark fiske med inntil tre settegarn og oter.. Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms

Fiske med oter i troms