Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

. Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

I Storvannet kan du fiske sjøørret, ørret, sjørøye og smålaks. kjøre langs E10 fra Svolvær i Vågan, eller fra Gullesfjorden i Lødingen, helt inn til Øksfjorden.. Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Tjeldsund bru-Fauskevåg, E10 Kåringen-Fiskefjord og rv. 85 Gullesfjordbotn– Løbergselva er anadrom med sårbar bestand av sjøørret og sjørøye (Wegener . Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord

Sjøørret fiske i gullesfjord